جوابیه جشنواره رسانه‌ای خزر و ابهاماتی که همچنان باقی است خانه مطبوعات مازندران، زخمِ ناسور

بدنبال یادداشتی در رابطه با نقد عملکرد جشنواره رسانه‌ای خزر، جوابیه‌ای از سوی خانه‌مطبوعات مازندران به چامه‌شمال رسید. پاسخ‌هایی که با فرافکنی، ابهامات را همچنان باقی گذاشت.

0

به گزارش پایگاه خبری سبز البرز،به رسم قانون، در ابتدا جوابیه خانه‌مطبوعات و رسانه‌های مازندران در پاسخ به یادداشت پایگاه خبری تحلیلی چامه‌شمال با عنوان “وقتی به خزر آب می بندند” (اینجابخوانید https://chameshomal.ir/4443) را منتشر می‌کنیم و در انتها جواب ما پیش‌رویتان قرار می‌گیرد.

بدواً یک عذرخواهی از خوانندگان محترم داریم چراکه این جوابیه دارای چندین غلط املایی و انشایی است و ما به ناگزیر این جوابیه را با همان غلط‌های نگارشی، منتشر می‌کنیم.

 

جوابیه خانه مطبوعات و رسانه هاي استان مازندران به سایت چامه‌شمال

باسلام و احترام

 پیرو درج یادداشتی به عنوان ( وقتی به “خزر” آب می بندند) خانه مطبوعات و رسانه هاي استان مازندران بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات جوابیه اي طی بندهاي ذیل به یادداشت فوق ارسال می دارد:

۱- از آنجایی که مدیر سایت چامه شمال از فعالین حوزه رسانه استان مازندران محسوب می شود انتظار داشتیم حداقل هاي اصول فعالیت رسانه اي از سوي سایت فوق که همان دریافت مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات است رعایت می شد که امیدواریم شاهد حضور سایت چامه شمال که به انتشار اخبار و رویدادهاي خبري می پردازد به جمع سایت هاي داراي مجوز استان مازندران باشیم.

۲- جای خرسندي است که به طور دقیق و البته بعضا به دور از واقعیت به جشنواره رسانه اي خزر پرداخته شد که در بندهاي بعدي به آن توضیح خواهیم داد اما انتظار داریم همانطور که نگارنده این یادداشت دغدغه هاي حوزه رسانه دارد در حوزه هاي دیگر رسانه نیز مانند تخلف درج آگهی هاي دولتی توسط نمایندگی روزنامه هاي سراسري ، عدم رعایت دستورالعمل ابلاغی توزیع آگهی ها بر اساس نظم در انتشار و ضریب کیفی ، جعل و روزنامه سازي و … نیز ورود و به تهیه گزارش بپردازد.

۳- تقدیر و تشکر می شود که در مقدمه یادداشت خود به این موضوع که استان مازندران یکی از استان هایی است که تمام گلایه ها را به جان می خرد و نسبت به برگزاري جشنواره رسانه اي می پردازد و اینکه اینکه برگزاري جشنواره هاي مطبوعات به ارتقاي کیفی فعالیت هاي خبري کمک می کند و امیدواریم همه تلاش کنند تا شاهد برگزاري جشنواره ها به صورت فصلی در استان باشیم.

۴- دبیري جشنواره بر عهده هیات مدیره خانه مطبوعات مازندران بوده که به نمایندگی رئیس هیات مدیره مسایل مربوط به جشنواره رسانه اي خزر را دنبال می کرده که خوشبختانه وي و اکثر اعضاي هیات مدیره داراي مدرك تحصیلی مرتبط با رسانه بوده و از طرفی در جشنواره هاي متعدد رسانه اي داراي رتبه بوده و تجربه کافی در حوزه رسانه ، برگزاري جشنواره هاي رسانه اي دارند و تعدادي از اعضاي هیات مدیره نیز در دانشگاه به تدریس حوزه رسانه می پردازند.

۵- انتخاب داوران بر عهده دبیر جشنواره ، خانه مطبوعات و حتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران نبوده بلکه طی نامه اي از مرکز مطالعات رسانه خواسته شده است تا داوري آثار را انجام دهند که خوشبختانه آقایان دکتر مختاریان و دکتر مدقق و خانم دکتر سلیمی از اساتید حوزه رسانه کشور براي این امر انتخاب شدند و از آنجایی که نگارنده یادداشت خود دبیري جشنواره رسانه اي را بر عهده داشتند می دانند که به جهت عدم برقراري تماس از سوي صاحبان اثر داوران در اختتامیه معرفی می شوند.

۶- جشنواره رسانه اي خزر یکی از پر شفافیت ترین رویداد رسانه اي در کشور بوده که تمام مراحل آن رسانه اي شده و در سایت جشنواره و سایت خانه مطبوعات درباره آن اطلاع رسانی شده است و هر خبرنگاري هم که با خانه مطبوعات بابت مصاحبه تماس داشتند به سوالات آنها پیرامون جشنواره فوق پاسخ داده شد.

۷- انتخاب نفرات در بخش هاي مختلف که اشاره کردید به عدد۸ یا ۶ و یا بخش هایی که رتبه اول نداشت نظر شخص داوران بوده است و شخص داوران می توانند بهترین گواه باشند که آثار داوري آنها اعلام شده و هیچ گونه تماسی از سوي دست اندرکاران جشنواره با داوران گرفته نشده است و مکاتبات اعلام نفرات برگزیده توسط داوران به عنوان اسناد جشنواره در خانه مطبوعات ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران و مرکز مطالعات رسانه وجود دارد. ضمن اینکه نویسنده یادداشت که خود دبیر جشنواره بوده است بهتر می داند که به هیچ وجه ممکن دبیر جشنواره ها نباید در انتخاب داوران دخل و تصرف کنند و این دخل و تصرف ها اصل امانتداري را زیر سوال می برد که خوشبختانه در جشنواره رسانه اي خزر عین لیست داوران اعلام و از آنها تقدیر شده است و اگر نویسنده یادداشت سراغ دارد که در جشنواره اي دبیر روي نظر داوران دخل و تصرف کرده باید عنوان شود این اقدام نزد هیچ کس پذیرفتنی نمی باشد.

۸- همانطور که اعلام شد از مجموع ۴۱ اثري که توسط هیات داوران برگزیده شده است ۲۰ اثر که با آیتم هاي جشنواره آستراخان روسیه همخوانی داشت توسط اداره کل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترجمه و به آن جشنواره ارسال شده است زیرا بعضی از آیتم هاي جشنواره رسانه اي خزر با جشنواره رسانه اي آستراخان متفاوت بوده است و داوران دو جشنواره نیز متفاوت بودند و از مجموع ۲۰ آثار ترجمه شده که ارسال شد ۲ اثر برگزیده و یک اثر هم ارسالی از صداو سیما برگزیده شد که کلا ۳ اثر از ایران در آن جشنواره رتبه کسب کردند.

۹- موضوع جشنواره رسانه اي خزر پیرامون استانهاي خزر در قالب مدیریت شهري و گردشگري و موضوعات اشاره شده در پوستر جشنواره بوده است و نه اینکه فقط دریا باشد و نکته جالب اینکه اثر (جشنواره مزه ها بین پنج سوي کاسپین) که ارتباطی هم با دریا نداشته در جشنواره رسانه اي خزر رتبه سوم کسب کرده و در جشنواره رسانه اي آستراخان نیز داراي رتبه شده است.

۱۰- در جشنواره رسانه اي خزر هیچ یک از بستگان اعضاي هیات مدیره خانه مطبوعات استان مازندرن که اهل رسانه نیز هستند و سابقه کسب رتبه در جشنواره هاي متفاوت رسانه اي را هم دارند در این جشنواره شرکت نکردند که در صورت کسب رتبه حرف و حدیثی نباشد.

۱۱- قطعا در جشنواره رسانه اي خزر اصل امانتداري رعایت شده است و تمامی آثار بر اساس مستندات که در اسناد جشنواره نزد خانه ممطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران وجود دارد براي داوران ارسال و نتایج داوري نیز بر اساس نامه مرکز مطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت و در روز اختتامیه اعلام شده است.

۱۲- بیانیه هیات داوران نیز به شرح ذیل اعلام می گردد تا گزارش آثار با اخباري ککه قبلا ارسال شده است را مورد مقایسه قرار دهید:

((بیانیه هیأت داوران جشنواره رسانه اي گردشگري و مدیریت شهري خزر

هیئت داوران جشنواره رسانه اي گردشگري و مدیریت شهري درخزر، پیش از هر چیز بر خود لازم می داند از تلاش هاي صورت گرفته براي برگزاري این جشنواره به عنوان پیش جشنواره رسانه اي بین المللی آستراخان روسیه با همکاري جمع کثیري از سازمان ها و ادارات استان مازندران به ویژه شهرستان چالوس و نیز با مشارکت ارزشمند رسانه هاي استانی تقدیر کند. این جشنواره با ۱۰ هدف کلی از جمله ایجاد فضاي رقابتی بین آثار مطبوعاتی و رسانه اي کشورهاي حاشیه دریاي خزر، ایجاد همگرایی ، تعامل و همکاري بین رسانه هاي این کشورها ، معرفی رسانه هاي کشورهاي مذکور بین شهروندان ، ارتقاء سطح کیفی خبر و اطلاع رسانی و برگزار شد که در نهایت بناست آثار برتر این جشنواره در جشنواره بین المللی رسانه آستراخان روسیه شرکت داده شوند.

محور هاي این دوره از جشنواره را ۸ محور تشکیل داده که از برخی آنها می توان به محیط زیست نوار ساحلی خزر (جنگل ها ،مراتع ، بحران آب ،زباله ، (توسعه منطقه اي فرهنگی ،سیاسی ، اقتصادي، اجتماعی و…) با تاکید بر ظرفیت دریاي خزر ، توسعه گردشگري نوار ساحلی خزر (ایجاد ساماندهی فضاهاي گردشگري) فرهنگ ( ارزش ها ، نگرش ها، آداب و رسوم بومی ) ادبیات و خرده فرهنگ هاي ساحل دریاي خزر ، تعاملات اقتصادي برون مرزي و بنادر دریاي خزر ، مدیریت شهري و توسعه گردشگري شهرهاي حاشیه دریاي خزر و… اشاره کرد.

آثار ارسالی به این جشنواره ، تولید شده در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ ، در دو بخش اصلی (۳۳۰اثر) شامل گزارش (با ۱۱۴اثر) مقاله و یادداشت (۵۳اثر) خبر (۴۰اثر)، مصاحبه (۳۶اثر) ، عکس (تک عکس وگالري) ،(۴۲ اثر)، چندرسانه اي (شامل اینفوگرافیک، پادکست، فیلم ، انیمیشن و موشن گرافیک، ۲۸ اثر) کاریکاتور و طنز (۵اثر) و صفحه آرایی و طراحی (۱۲ اثر ) و بخش ویژه (۲۱اثر) با عنوان مدیریت شهري چالوس، توسعه عمرانی و گردشگري به رقابت پرداختند.

ارزیابی هیئت داوران حکایت از آن دارد که آثار ارسالی بعضاً با معیارهاي مورد نظر فاصله داشته و نیازمند توجه بیشتر و در نظر گرفتن شاخصه هاي ارزیابی هنگام تولید آثار رسانه اي و شرکت آثار در جشنواره سال هاي آتی هستند . توجه به سبک ها ،تکنیک ها ،روش ها ، ابزارها و قالب هاي نوین رسانه اي ، عنایت به ابتکار و خلاقیت در ایده و اجرا براي خلق آثاري خلاق ، جذاب و اثرگذار به ویژه در حوزه آثار بصري مورد توصیه است. آنچه مسلم است در ارتقاي آثار در دوره هاي بعدي موثر باشد، توجه به امر آموزش و تلاش براي ارتقاي سوادها و مهارت هاي لازم در سطوح مدیریتی ، تحریریه ،گرافیکی ، چند رسانه اي و فنی ، رعایت چارچوب هاي حرفه اي و اخلاقی و داشتن نگاه و رویکرد سازنده ، منصفانه و عاري از سوگیري و ارائه راه حل هاي موثر در آثار نقادانه است. شناخت دقیق قالب ها و رعایت ارکان ، اصول چارچوب ها ، ویژگی ها و قابلیت هاي هر یک از قالب ها می تواند در کنار نگاه مبتکرانه ، به خلق آثاري بهتر بیانجامد .

نظر به اینکه آثار ارسالی بناست در یک جشنواره بین المللی شرکت داده شوند، توصیه می شود در سال هاي آینده این رویکرد در تولید آثار مدنظر قرار گیرد، تا ضمن کمک به اهداف عالیه جشنواره ، به توسعه تعاملات منطقه اي در حاشیه خزر، ارائه چهره اي در خور از ایران و…. یاري رساند.

در یک بررسی جزئی تر باید گفت : شمار آثار دریافت شده در بخش گزارش قابل توجه بوده که نشان از پویایی و سرزندگی رسانه ها ، خبرنگاران و نویسندگان نوار ساحلی خزر دارد. تلاش نویسندگان ، به ویژه خبرنگاران نشریات، در بهره گیري از سبک ها و قالب هاي نوین گزارش نویسی و روایت گري متفاوت و دوري گزینی از سبک هاي کهنه و کلیشه اي براي نگارش گزارش کاملا مشهود بود که جاي تجلیل دارد .

با تقدیر از تلاش هاي صورت گرفته براي تولید گزارش تحقیقی در برخی رسانه ها همچنان خلق آثاري ارزشمند در این حوزه نیازمند تلاش بیش از پیش است .

برخی قالب ها و بخش ها از جمله حوزه هاي بصري با توجه به توان و قدرت اثرگذاري آنها و نیز قالب هایی همچون طنز و کاریکاتور نیاز به توجه بیشتر در دوره هاي آتی جشنواره دارد.

در پایان ، هیئت داوران با تبریک به برگزیدگان این جشنواره ، امید آن دارد که با عنایت به نکات مذکور از سوي مدیران و فعالان رسانه اي ، در جشنواره هاي سال هاي آتی شاهد آثار کیفی تر باشیم. انشاء االله

اعضاي هیات داوران محمود مختاریان ، حمیدرضا مدقق و مریم سلیمی))

۱۳- همانطور که در اخبار مربوط به جشنواره خواندید هم مدیرکل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم استاندار مازندران و هم دیگر سخنرانان مراسم اختتامیه برگزاري این جشنواره را ضروري و بر ادامه روند برگزاري آن تاکید کردند و ما نیز امید داریم با کمک همه اهالی رسانه دوره هاي بعدي آن را بهتر از اولین دوره برگزار شده برگزار کنیم.

مجددا ضمن تقدیر و تشکر از نویسنده یادداشت که به نقد جشنواره رسانه اي خزر پرداختند امیدواریم همه اهالی رسانه استان مازندران در ارتفاي کیفی فعالیت هاي رسانه اي به خانه مطبوعات و رسانه هاي استان مازندران کمک کنند و به زودي کارگاه هاي آموزشی حوزه رسانه در شهرستانهاي استان مازندران برگزار می شود.

 روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه هاي استان مازندران

پاسخ تحریریه چامه‌شمال:

۱/ پایگاه خبری تحلیلی چامه‌شمال درخواست مجوز خود را مورخ ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در سامانه جامع رسانه‌های کشور به ثبت رسانده ولی متاسفانه پس از گذشت ۹ ماه هنوز اقدام عاجلی از سوی وزارت متبوع در اعطای مجوز صورت نگرفته است.

طبق قانون، پایگاه‌های خبری پس از ثبت درخواست مجوز می‌توانند فعالیت رسانه‌ای داشته باشند و دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات نیز صدور مجوز را منوط به فعالیت قابل ملاحظه پایگاه‌های خبری می‌داند.

ضمنا همان‌گونه که آگاهید؛ صدور مجوزهای کیلویی در دولت گذشته به برخی از متقاضیان که حتی با الفبای رسانه بیگانه‌اند موجب شده امروزه بسیاری از اهالی حقیقی و به‌حق مطبوعات در مازندران در صفِ انتظار مجوز برای روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و پایگاه خبری بمانند.

در اینجا توجه شما را به حیات‌خلوتی که برای برخی در کسب مجوزها ایجاد شده و چندین رسانه را همزمان مدیریت می‌کنند، جلب می‌کنم که شاید از این روست وزارت ارشاد رغبتی برای صدور مجوز به فعالان رسانه‌ای در مازندران ندارد.

در ضمن قریب به اتفاق همکاران رسانه‌ای به این نکته اذعان دارند که اغلب مطبوعات در مازندران دست کسانی است که توانمندی حرفه‌ای و فنی نداشته و دکّانی برای خود گشوده‌اند.

ذکر این نکته ضروری است که طولانی شدن زمان صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد باید از جانب متولیان امر که همان اهالی خانه‌مطبوعات می‌باشند، پیگیری و رصد شود نه اینکه اعضای این خانه، همکاران در انتظار مجوز را مورد بازخواست قرار دهند.

به نوبه خود، کم‌کاری اعضای هیات مدیره خانه‌‌مطبوعات در عدم حمایت و پیگیری این مساله را سهل‌انگاری می‌دانم و باید در این رابطه پاسخگو باشند.

ضمناً بعنوان نمونه، دو عضو خانه‌مطبوعات مازندران که اتفاقاً رابطه خویشاوندی دارند، در مجموع ۸ مجوز ثبت شده اعم از روزنامه محلی، هفته‌نامه و پایگاه خبری اخذ کرده در حالیکه بنده و همکارانمان با بیش از دو دهه سابقه رسانه‌ای نتوانستیم حتی یک مجوز دریافت کنیم.

اکنون این پرسش مطرح است که دارندگان ۸ مجوز رسانه‌ای، چه اندازه در توليد محتوای استان سهم دارند؟ و چگونه و با چه رانتی این اتفاق را رقم زدند؟ و اینکه نقش دستگاه‌های متولی و نظارتی در این راستا چه بوده و آیا به رسالت‌شان عمل کردند؟

۲/ در مورد تخلفات موجود در بستر رسانه نیز خانه‌ مطبوعات مکلف است دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را آگاه سازد و با برگزاری نشست‌های رسانه‌ای برای اهالی خبر روشنگری کند تا خبرنگاران مطالبه‌گر به نقد و بررسی چالش‌های موجود بپردازند.

دوری و گوشه‌گیری متولیان خانه مطبوعات طی سالهای گذشته از همکاران رسانه‌ای خود این شائبه را ایجاد می‌کند که دست‌اندرکاران امر شریکِ قافله‌اند!

چامه‌شمال این آمادگی را دارد که موضوعات مطروحه را پس از روشنگری متولیان خانه‌مطبوعات تا رسیدن به نتیجه مطلوب، پیگیری و رسانه‌ای کند.

۳/ در رابطه با ابهامات و سوالاتی که در برگزاری ۳ جشنواره پیش‌رو متصور بود، طی دوماه گذشته تماس‌های مکرری با رئیس هیات‌مدیره خانه‌مطبوعات برقرار کردم اما دریغ از پاسخگویی.

پس از اینکه تماس‌های متوالی‌ بی‌پاسخ ماند، پیامکی از سوی رئیس هیات مدیره خانه‌مطبوعات بدستم رسید که “فردا با شما تماس می‌گیرم” که گویا ۷ مهر، فردا ندارد.

کناره‌گیری و عدم پاسخگویی متولیان خانه‌مطبوعات مازندران از اهالی رسانه که خود معتقدند مدیران باید پاسخگو باشند جای سوال دارد و انتظار داریم این رویه اصلاح شود.

۴/ همان‌گونه که در یادداشت قبلی متذکر شدم، دبیر جشنواره باید جامع‌الشرایط باشد و نباید این عنوان مهم را هِبه کرد.

با بررسی نتایج جشنواره رسانه‌ای خزر مشاهده می‌کنید که بخش گزارش، ۸ برگزیده دارد که ۵ نفرشان شایسته تقدیر شدند.

همچنین در بخش صفحه‌آرایی یک شخص صاحب دو عنوان شده است!؟ یا اینکه یادداشتی در بخش گزارش حائز رتبه شده است و موارد بسیار دیگر که محفلی کارشناسی را می‌طلبد تا واکاوی گردد.

پس از ابهامات موجود – علیرغم علم به این اشتباهات – با داوران ملی گپ زدم و همگان تجلیل از ۵ شایسته تقدیر را نکوهش کردند و یا اینکه اعلام کردند یک نفر نمی تواند در یک بخش هم رتبه دوم را داشته باشد و هم رتبه سوم!

این اشتباهات در مرحله داوری ممکن است بوجود آيد که دبیر علمی جشنواره می‌بایست از اشرافیت و آگاهی برخوردار و این نقایص را با هماهنگی داوران مرتفع می‌کرد و این مساله را نباید دخالت در داوری تلقی کنیم.

متاسفانه در جوابیه خانه مطبوعات مازندران، برای از سَر بازکردن عواقب داوری‌ها، دست‌اندرکاران جشنواره نقش دبیر را به عنصری تزئینی تنزل دادند.

اینجاست که دبیر جشنواره نقش علمی و فنی خود را بروز می‌دهد و اگر شایسته این جایگاه نباشد، این اتفاقات نامیمون رقم می‌خورد.

جهت آگاهی متولیان خانه مطبوعات مازندران به عرض می‌رسانم در جشنواره‌هایی در تراز ملی، دبیران جشنواره در تمام جلسات داوری حضور داشته و داوران از نقطه‌نظرات دبیر بهره برده و امور را تسهیل می‌کنند.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اگر نتایج جشنواره به اطلاع و رویت نماینده هیات داوران که از خبرگان عرصه رسانه است، می‌رسید قطعاً از لغزش‌های بوجود آمده جلوگیری می‌شد که متاسفانه اینگونه نشد.

۵/ اعلام نتایج در رسانه‌های گروهی بنده را بر آن داشت نگاه کیفی به برخی آثار برگزیده داشته باشم که ای‌کاش چشم‌هایم را بسته بودم و برخی قلمی‌ها را نمی‌خواندم.

متاسفانه آثار نازلی در بخش‌های مختلف به‌عنوان برگزیده تلقی شدند که سطح علمی رسانه‌های استان را زیر سوال برد و در این راستا حاضرم باتفاق کارشناسان امر و خبرگان خبر، این مساله را مورد نقد و بررسی موشکافانه قرار دهیم.

در ضمن انتشار کتاب جشنواره می‌توانست راهگشا باشد و اهالی رسانه خود قضاوت کنند که نگارنده تا چه اندازه پُربیراه می‌گوید که افسوس این مساله هم مغفول ماند.

ناگفته نماند که ان شاالله در آینده، عملکرد دست‌اندرکاران دو “جشنواره‌ مطبوعات مازندران” و “جشنواره استان‌های شمالی” را مورد نقد و بررسی قرار داده و کارکردِ متولیان امر را پایش می‌کنیم.

۶/ انتخاب داوران برعهده دبیر علمی جشنواره است که متاسفانه در این زمینه هم متولیان خانه مطبوعات نقش خود را انکار کردند تا تبعات این مساله دامن‌گیرشان نشود و همه مراحل را به مرکز مطالعات رسانه وزارت ارشاد واگذار کردند.

دبیر جشنواره می‌تواند با بررسی پیشینه کاری داوران پیشنهادی مرکز مطالعات رسانه، بهترین‌ها را برای داوری انتخاب کند و نگذارد داوری‌ها سطحی و مبتدیانه برگزار شود.

۷/ در بحث انحراف جشنواره از مرامنامه، همان‌گونه که در جوابیه اذعان کردید، ۲۰ اثر قابلیت ارائه به دبیرخانه جشنواره در آستاراخان روسیه را داشت و می‌بایست همان ۲۰ اثر تجلیل می‌شدند و این قصه این اندازه تلخ و شور نمی‌شد.

۸/ در یادداشت قبلی در رابطه با افزایش یک شَبه برگزیدگان هشتمین جشنواره مطبوعات مازندران از ۳۰ به ۵۰ نفر پرسشی را مطرح کردیم که متاسفانه متولیان خانه مطبوعات استان در جوابیه فوق ترجیح دادند سکوت کرده و ابهامات موجود را بی‌پاسخ بگذارند. شاید جوابی برای این بی‌عدالتی ندارند.

همان‌گونه که متذکر شدیم، عدم پاسخگویی به شائبه‌ها همچنان باقیست.

۹/ در پایان لازم به ذکر است که خبرنگاران از منطقه‌‌ای و جزیره‌ای شدن خانه مطبوعات گلایه بسیار دارند و بارها از مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خواستار ایجاد خانه مطبوعات در حوزه مرکز و شرق استان شدند.

اختصاص تمام برنامه‌های رسانه‌ای به غرب مازندران شائبه‌های بسیاری را رقم زده و گلایه‌های زیادی را موجب شده و انتظار است سایر نقاط استان از رخدادهای رسانه‌‌ای بهره‌مند شوند.

در روزهای گذشته، مدیران خانه مطبوعات مازندران با فرار رو به جلو، طی نامه‌ای از اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خواستند زمینه برگزاری دو جشنواره پیش‌رو را در مرکز و شرق مازندران فراهم کند که در اینجا هم فرار از مسئولیت که در جای‌جای عملکردهای اعضای خانه مطبوعات مشهود است بار دیگر رخ می نماید.

دست‌اندرکاران خانه مطبوعات همان‌گونه که تمام هَم و غَم خود را برای برگزاری رویدادهای رسانه‌ای در غرب استان بکار می‌بندند باید در راستای مسئولیت خود باب مذاکره را با مدیران مناطق مرکزی و شرقی استان باز کنند و این مساله را به جِد پیگیری و به دیگری نسپارند.

۱۰/ امید آن داریم خبرنگاران مازندرانی در انتخابات پیش‌روی خانه مطبوعات با برگزاری رقابتی شفاف و جلوگیری از مهندسی انتخابات که مسبوق به سابقه است، این خانه را به اهلش بسپارند و این زخمِ ناسور را التیام بخشند.

امیدواریم دوباره شاهد رشد و تعالی خانه مطبوعات مازندران باشیم و انحصار و رانت برای همیشه از این خانه رخت بربندد و به سر منزل مقصود رهنمون شویم.

به رفوگران بگویید زِ رفو گذشت کارم / چه رفو کنم دلی را که هزار پاره دارد

یاحق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.