مرور رده

ویدئو

المپیک ۲۰۲۰ توکیو| روند کُند بررسی مدارک خبرنگاران در اتاقی بدون تهویه مناسب + فیلم

کاروان خبری ایران که به منظور پوشش بازی‌های المپیک 2020 توکیو راهی ژاپن شده بود، ساعت 19 به وقت محلی به این کشور رسید. در فرودگاه اتاقی برای خبرنگاران فراهم شده تا مدارک‌شان توسط مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و در واقع کار ثبت‌نام آنها انجام شود. حضور خبرنگاران رسانه‌ها از کشورها مختلف در حالی است که اتاق شرایط تهویه مناسبی ندارد. همچنین کار مربوط به بررسی مدارم نیز به کُندی انجام می‌شود. فیلم مربوط به اتاق بررسی مدارک خبرنگاران در المپیک 2020 توکیو در زیر آمده است: