مرور رده

ویدئو

صدور کیفرخواست پرونده سیل دهنه زرین گل علی آباد کتول

رییس کل دادگستری گلستان گفت: کیفرخواست پرونده مرگ سه نفر در سیل دهنه زرین گل علی آبادکتول صادر شد. به گزارش پایگاه خبری سبز البرز، هادی هاشمیان اظهار کرد: در این کیفرخواست شرکت ملی گاز خطوط شمال و شمال شرق به میزان ۶۵ درصد، اداره کل راه و شهرسازی به میزان ۲۰ درصد، امور آب منطقه‌ای به میزان ۱۰ درصد و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به میزان ۵ درصد به اتهام رعایت نکردن نظامات دولتی منتهی به مرگ سه نفر در سیل دهنه زرین گل مقصر شناخته شدند. رییس کل دادگستری استان گلستان، بررسی چندباره نظر‌های کارشناسی به…