کارشناسان شیلات در تشخیص فیل ماهی صید شده دچار اشتباه شدند

مدیرکل شیلات استان گیلان با بیان اینکه کارشناسان شیلات در تشخیص جنسیت یک قطعه فیل ماهی برای استحصال خاویار دچار اشتباه شدند گفت: فیل ماهی نر صید شده تحت هر شرایطی تلف می‌شد.

0

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز، اسحاق شعبانی در نشست خبری در رشت با اشاره صید یک قطعه فیل ماهی توسط یکی از شرکت‌های پره صیادی در بندر کیاشهر اظهار داشت: این قطعه ماهی از گونه نر با وزن ۲۰۵ کیلوگرم بوده است.

مدیرکل شیلات استان گیلان با بیان اینکه این فیل ماهی به اشتباه برای استحصال خاویار به مرکز فرآوری خاویار چونچنان لشت‌نشاء منتقل شده بود تصریح کرد: طول این فیل ماهی به ۲.۵ متر می‌رسید.

شعبانی با تاکید بر اینکه تشخیص جنسیت این گونه فیل ماهی‌ها براساس ظاهر کاری دشوار است و این موضوع باید از طریق سونوگرافی مشخص شود بیان کرد: کارشناسان شیلات استان گیلان در مشاهده اولیه در تشخیص جنسیت این فیل ماهی دچار اشتباه شدند.

وی با اشاره به اینکه این قطعه فیل ماهی در زمان صید زخمی شده بود خاطرنشان کرد: این ماهی به‌دلیل عدم وجود امکانات کافی جهت جابه‌جایی کارشناسان حتی با وجود تشخیص صحیح کارشناسان در خصوص جنسیت تلف می‌شد.

مدیرکل شیلات استان گیلان با بیان اینکه تشخیص جنسیت فیل ماهی در این فصل کار دشواری است تاکید کرد: فیل ماهی نر صید شده در استان گیلان در هر شرایطی به‌دلیل زخمی بودن تلف می‌شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.