حمایت ۱۰۰ درصدی دیوان عدالت از مددجویان کمیته امداد برای تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قید «در حد اعتبارات تخصیصی» را در بحث تحصیل رایگان مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) باطل کرد.

0

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۳ آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور هیأت وزیران مبنی بر اینکه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی رایگان است و قید «در حد اعتبارات تخصیصی» مخالف اطلاق ماده قانونی یاد شده است، در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و ابطال شد.

شاکی در دادخواست خود مدعی شده است که قید «در حد اعتبارات تخصیص یافته» موجود در ماده ۳ آئین نامه اجرایی بند ( الف) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مخالف بند (ک) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه بوده، چون مطابق مفاد ماده قانونی مرقوم، تحصیل مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی رایگان بوده و نیز قید مزبور با تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ مغایرت دارد و در واقع قید «در حد اعتبارات تخصیص یافته» از این حیث که اطلاق مواد قانونی فوق الاشعار را مقید نموده ،خلاف قانون و قابل ابطال است.

از سوی دیگر علیرغم اینکه نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت ابلاغ گردیده است، لایحه دفاعیه‌ای در خصوص مورد واصل نشده است.

این موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و با تأیید نظر هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی و با این استدلال که صرف نظر از اینکه ماده ۳ آئین نامه اجرائی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه  سال ۹۴ ناظر بر قانون بودجه سال ۹۴ بوده و از طرفی شاکی درخواست اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را نکرده است، با توجه به اطلاق بند (ک) ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه مبنی بر اینکه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی رایگان است، مقید کردن اطلاق مذکور در ماده ۳ آئین نامه اجرایی درخواستی شاکی به قید :در حد اعتبارات تخصیصی» مخالف اطلاق ماده قانونی یاد شده بوده و قابل ابطال است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.