«کیفیت آموزشی» برنامه می‌خواهد/ برنامه هیچ مدرسه‌ای به درد مدرسه دیگر نمی‌خورد

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه هیچ مدرسه‌ای به درد مدرسه دیگر نمی‌خورد، گفت: کیفیت، برنامه می‌خواهد و در شاخص‌های مدرسه در تراز سند، یک مدرسه مبتنی بر برنامه است.

0

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز، علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در دوره آموزشی تأمین مدرس کشوری برنامه تعالی مدرسه که در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار شد، اظهار داشت: موضوع ارتقای کیفیت، دغدغه سند تحول و از اساسی ترین موضوعات آن است.

وی افزود: نظام‌های تعلیم و تربیت به دنبال ارائه آموزش و پرورش با کیفیت هستند و دسترسی به آموزش با کیفیت، جزء حقوق شهروندان معرفی می‌شود.

زرافشان اضافه کرد: نکات قابل تأملی در سند تحول پیرامون کیفیت مطرح شده است؛ در اهداف عملیاتی و بخش عمده‌ای از راهکارهای سند تحول، استمرار برنامه‌های مطلوب موجود است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به هدف عملیاتی شماره ۵ در خصوص بسط عدالت در برخورداری از تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب، گفت: این هدف با توجه به اقلیم و جنسیت، ما را مکلف به کیفیت بخشی به برنامه‌های مدرسه، می‌کند.

وی ادامه داد: مدرسه در سند تحول یک موجود زنده قلمداد شده است و ما باید به سمت ارتقای کیفیت در فضای یادگیری ـ یاددهی، مدیریت و مشارکت باشیم.

زرافشان خاطر نشان کرد: کیفیت، برنامه می‌خواهد و در شاخص‌های مدرسه در تراز سند، یک مدرسه مبتنی بر برنامه است و به دنبال دستیابی به نتایج تصادفی نیست.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه هیچ مدرسه‌ای به درد مدرسه دیگر نمی خورد، گفت: این مسئله به این دلیل است که برنامه منعطف و متناسب با اقتضائات هر مدرسه مشخص می‌شود.

وی با اشاره به هدف عملیاتی شماره ۱۹، اظهار داشت: این هدف، وزارت آموزش و پرورش را برای مراقبت از کیفیت مکلف کرده است تا از تحقق کیفیت مطمئن شود.

زرافشان گفت: در کشورهای مختلف این موضوع مطرح است که چگونه نظام تضمین کیفیت طراحی شود؛ تفاوتی نمی‌کند که در چه حدی از تمرکز باشیم باید اطمینان از تحقق کیفیت در مدارس وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: سنجش کیفیت با سنجش عملکرد تحصیلی متفاوت است و در سنجش کیفیت همه عناصر نظام تعلیم و تربیت باید مورد بررسی قرار گیرد و باید یک شیوه و سازوکار قانونی تضمین کیفیت وجود داشته باشد و برنامه تعالی مدیریت یکی از این راهکارهاست.

زرافشان با بیان اینکه ارزیابی‌های جهانی به دو صورت انجام می‌شود، اظهار داشت: برخی ارزیابی‌ها برای کارکرد درونی نظام تعلیم و تربیت هستند، مثل تیمز و پرلز و برخی ارزیابی‌ها کارکرد بیرونی نظام تعلیم و تربیت به خروجی‌ها سنجیده می‌شوند که چه نقشی در مجموعه جامعه دارند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در کنار ارزیابی‌های بیرونی چند ارزیابی بین‌المللی هم وجود دارد، گفت: شاخص رقابت اقتصادی، شاخص‌های فناوری اطلاعات و شاخص ارزیابی جهانی نوآوری، ملاکی برای سنجش کشورهاست؛ در همه این ارزیابی‌های جهانی، عوامل پایه عوامل تعلیم و تربیتی است.

وی ادامه داد: ارزیابی کیفیت مدیریت مدارس متوسطه هم از جمله مسائلی است که در شاخص‌های رقابت اقتصادی، فناوری و نوآوری، رتبه کشور بر اساس آن افزایش می یابد.

زرافشان با بیان اینکه برنامه تعالی مدیریت در حال تعالی و روزآوری است، اظهار داشت: جلساتی با سازمان استاندارد داشتیم و به آنها اعلام کردیم که مدارس ما در ارزیابی کیفیت شرکت داده شوند؛ ما معتقدیم برنامه تعالی مدیریت، مدارس ما را شایسته رقابت و ارزیابی کیفیت کرده است.

وی با بیان اینکه سال قبل ۶ مدرسه ما جایزه اهتمام را دریافت کردند، افزود: نیاز به این داریم که برنامه تعالی مدیریت را آسیب‌شناسی کنیم و مطالعه تطبیقی هم در این زمینه می تواند به ما کمک کند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: نماد شهر هوشمند، مدرسه هوشمند است که مشخصه‌های آن تفکر سیستمی، رویکرد مشارکت محور، استاندارد محور و مدیریت یکپارچه است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.