اظهارات رئیس جمهور آمریکا آخرین میخ بر تابوت سیاست “برد-برد “با دشمن است

شهرام نوری مسئول بسیج دانشجویی مازندران در خصوص اظهارات وقیحانه دیشب ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت:اظهارات زشت و وقیحانه ی رئیس جمهور آمریکا در شب گذشته برای ملتی که تاریخ کشورش مملو از تخاصم های مکرر آمریکاست چندان دور از توقع نبود.

0

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز نوری تصریح کرد:آمریکا همواره متخاصم بوده و این دشمنی را گاهی با نقاب تزویر و گاهی هم بطور شفاف نشان داده است.

وی در ادامه با بیان اینکه این اتفاق را می توان فرصتی برای انقلاب محسوب کرد افزود: هرگاه دشمن بدون نقاب و تزویر در معرکه حاضر شده، ملت مسلمان و غیور ایران با شور و انگیزه ی زاید الوصف و فارغ از هرگونه سلایق سیاسی ،حفظ وحدت و روحیه ی انقلابی در مقابل دشمن مشترک را جزء فرایضه و اولویت اصلی خود محسوب کرده است.

وی ادامه داد: از بُعدی دیگر اظهارات خصمانه ی رئیس جمهور آمریکا در شب گذشته را می توان آخرین میخ بر تابوت راهبرد” سیاست برد-برد با دشمن” دانست همان راهبردی که ناکارآمدی و زیان بار بودن آن بارها و بارها از زبان رهبری فرزانه ی انقلاب و منتقدین دلسوز بیان شده بود.

مسئول بسیج دانشجویی مازندران خاطرنشان ساخت: با واضح و آشکارتر شدن خصومت امریکا علیه ایران اسلامی و کنار رفتن نقاب نازک از صورت این شیطان بزرگ، این امر دیگر حتی بر سلایق سیاسی غیرانقلابی نیز محرز و اثبات شده است.

وی خطاب به مسئولین فعلی کشور گفت: بهترین راه برای محافظت از کشور در مقابل افزایش خصومت ها و تحریم های احتمالی و همچنین بهترین روش برای ناامید کردن دشمن برای افزایش فشارها، توجه به ظرفیت های داخلی و در دستور کار قرار دادن سیاست اقتصاد مقاومتی در همه ی سطوح مدیریت می باشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.