نجفی:ادامه سیاست‌های قبلی در شهر ممکن نیست/دارایی‌هاومنابع شهرتاحداکثر ممکن بهره‌برداری شده‌اند

شهردار تهران در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: امروز در وضعیتی قرار داریم که ادامه سیاست‌های قبلی ممکن نیست.

0

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز، اولین نشست خبری محمدعلی نجفی شهردار تهران با حضور صدها خبرنگار داخلی و خارجی و همچنین دبیران شهری رسانه‌های مختلف آغاز شد و وی در این نشست خبری با بیان اینکه امروز ۵۰ روز از اولین فعالیت من به عنوان شهردار تهران می‌گذرد، گفت: امیدوارم بتوانیم به طور فصلی این نشست‌های فصلی را برگزار کنیم.
نجفی با بیان اینکه شهر ما در کنار همه زیبایی‌ها و ظرفیت‌های بی‌مانندش، در معرض تهدیدهایی قرار دارد که ایجاب می‌کند وضعیت زیست‌پذیری، پایداری، آسایش و آرامش روانی و اجتماعی آن را به طور مستقیم مورد ارزیابی قرار دهیم، گفت: سیاست‌های شهری در چند دهه اخیر از یک سو به افزایش داشته‌ها و امکانات شهری منجر شده و از سوی دیگر زیست‌پذیری پایداری  آن را کاهش داده است.
شهردار تهران افزود: با آنچه که دستاوردهایی داشتیم ولی کیفیت محیط اجتماعی و محیط زیست شهری یا منبع تامین مالی مورد نیاز شهر در وضعیت مطلوبی نیست و سیاست‌های شهری طی دهه‌های متمادی عمدتا معطوف به اداره روزمره شهر بوده و به آینده شهر کمتر اعتنا شده است و در نتیجه در ارتقای زیست‌پذیری و پایداری شهر موفقیت چندانی نداشته است.
نجفی افزود: امروز در وضعیتی قرار داریم که ادامه سیاست‌های قبلی ممکن نیست.

دارایی‌ها و منابع شهر تا حداکثر ممکن مورد بهره‌برداری قرار گرفته است

شهردار تهران افزود: دارایی‌ها و منابع شهر تا حداکثر ممکن مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و فضاهای شهری فروخته شده‌اند و منابع آب شهر برای رشد آتی شهر کفایت ندارد و در کنار آن نابرابری فضایی و اجتماعی در حال گسترش است و شهر در برابر حوادث طبیعی آسیب‌پذیر است، در حالیکه آسیب‌های اجتماعی نیز رو به گسترش است و تنش‌های حاصل از این پدیده‌ها در سطح فردی و روابط بین شهروندان به صورت روزمره خود را آشکار می‌کنند.

نجفی با بیان اینکه سیاست‌های شهری کنونی قادر به حل این مشکل نیست، گفت: زمان بازنگری در این سیاست‌ها فرا رسیده است و شکل دادن به آینده شهر بدون ارزیابی سیاست‌ها میسر نیست و ما به ایده‌هایی برای شهر آینده نیاز داریم و این جز از طریق گفت‌وگوی عمومی و فراگیر به دست نمی‌آید.
وی با بیان اینکه ایده‌ درباره شهر نزد این یا آن  فرد یا گروه نیست، تصریح کرد: ایده در جریان گفت‌وگوی عمومی بین گروه‌های مختلف مردم، کارشناسان و مدیران شکل می‌گیرد.
شهردار تهران با بیان اینکه نقد و ارزیابی سیاست‌های شهری را باید از ارزیابی مدیران شهری جدا کرد، گفت: مشکل ما در ارزیابی سیاست‌های شهری این است که به آن جنبه‌های شخصی داده می‌شود و متاسفانه فضای سیاسی کشور هم این گرایش را تشدید می‌کند که نقد سیاست‌های شهری را به نقد مدیران گذشته تقلیل دهد.

به علت هویتی شدن سیاست نتوانستیم به مفهوم مصلحت شهر نزدیک شویم

نجفی با بیان اینکه نقد مدیریت شهری هویتی شده است و این امکان نقد و تغییر سیاست‌ها را دشوار ساخته است، ادامه داد: تصور اینکه اگر این فرد یا آن فرد بیاید یا این جناح یا آن جناح بیاید، شهر دچار مشکل می‌شود یا تمام مشکلات حل می‌شود واقع‌بینانه نیست.
وی با بیان اینکه ما به علت هویتی شدن سیاست نتوانستیم به مفهوم مصلحت شهر نزدیک شویم، گفت: مصلحت شهر مفهومی معادل منافع ملی در سطح کشور است و شهر محل زندگی همه ماست و همه ما جدا از گرایش‌های سیاسی و اجتماعی‌مان به شهر زیست‌پذیر و پایدار نیازمندیم.
برخی گروه‌های اجتماعی، توان تحمل تغییراتی که نیازمند هزینه است

شهردار تهران با بیان اینکه مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، مشکلاتی است که هم اکنون پیش روی ماست ولی راه‌های کوتاه مدت به آن پاسخ نمی‌دهد، افزود: شکاف بین مشکلات، عاجل، فوری و راه‌های میان مدت یکی از مسائلی است که در سیاست‌گذاری شهری با آن مواجهیم و تغییر سیاست‌ها و روش‌ها نیازمند زمان است و مدیران شهری جدید با توقعات و انتظاراتی مواجهند که در کوتاه مدت به آن پاسخ دهند و برای حل مشکلات و جلوگیری از سرخوردگی مردم تنها راه مشارکت گسترده مردم است.
نجفی با بیان اینکه در کنار آن، تغییر سیاست‌ها پیامدهایی دارد که بار آن برای همه گروه‌ها و اقشار اجتماعی یکسان نیست، گفت: برخی گروه‌های اجتماعی، توان تحمل تغییراتی که نیازمند هزینه است را ندارند و برخی گروه‌ها هم از سیاست‌هایی که در شهر در پیش گرفته شده بهره‌مندی بیشتری داشته‌اند.
وی افزود: باید کسانی که در رشد شهری در ده‌های اخیر بهره‌مندی بیشتری داشته‌اند سهم بیشتری در این تغییر را برعهده بگیرند.

کسانی که برخوردارترند باید در تأمین هزینه‌های شهری سهم بیشتری برعهده گیرند

شهردار تهران با بیان اینکه کسانی که در ساختمان‌های بلندمرتبه‌شان بار ترافیکی در شهر ایجاد می‌کنند و کسانی که با اتومبیل‌های خود نوعی تجمل را برای زندگی شهری تحمیل می‌کنند، باید در تأمین این هزینه‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند، گفت: نتایج نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که این باور در بخش مهمی از جمعیت شهری، عمومیت یافته است که کسانی که برخوردارترند باید در تأمین هزینه‌های شهری سهم بیشتری برعهده گیرند.
به گزارش ایسنا، نجفی پس از ایراد سخنان کوتاه خود قرار است تا به سوالات ۲۰۰ خبرنگار حاضر در جلسه پاسخ دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.