احتمال افزایش سه درصدی کلاس اولی‌های البرز

معاون ‌آموزش ابتدایی اداره‌ کل‌ آموزش و پرورش البرز گفت: تاکنون 37 هزارکلاس اولی در مدارس استان ثبت نام شده‌اند.

0

جعفر مقیمی درگفت وگویی با پایگاه خبری سبز البرز منطقه البرز، اظهارکرد: از زمان آغاز ثبت نام دانش آموزان تا کنون ۳۷ هزارکلاس اولی در مدارس استان ثبت نام شده‌انجعفر مقیمی درگفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه البرز، اظهارکرد: از زمان آغاز ثبت نام دانش آموزان تا کنون ۳۷ هزارکلاس اولی در مدارس استان ثبت نام شده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به این‌که هنوز فرایند ثبت نام دانش آموزان تمام نشده و با توجه به افزایش جمعیت استان، پیش بینی می‌شود این آمار تا سه درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به تعداد ثبت نامی‌های پیش دبستانی‌های استان ابرازکرد: تا کنون ۱۵ هزارثبت نامی پیش دبستانی داشته‌ایم‌که به نظر می‌رسد تا پایان مهلت ثبت نام به ۱۸ هزار نفر برسد.
مقیمی در پاسخ به این که برخی والدین از عدم ثبت نام فرزندانشان در مدارس به علت پایان مهلت ثبت نام گلایه دارند، توضیح داد: هنوز مهلت ثبت نام به پایان نرسیده و تا پایان شهریور ادامه دارد.
این مسئول اظهارکرد: هرچند والدین باید زودتر نسبت به ثبت نام فرزندان خود در مدارس اقدام می‌کردند، ولی بدون شک دانش آموزانی‌که از این فرایند عقب مانده اند بدون مدرسه نخواهند ماند.
معاون‌آموزش ابتدایی اداره‌کل‌آموزش و پرورش البرزگفت: برخی دانش‌آموزان به دلیل شغل والدین خود حتی ناچارند نیمه های سال از استانی دیگر به البرز انتقال داده شوند و مدیران مدارس موظف به ثبت نام آنها هستند چون هیچ دانش‌آموزی نباید از تحصیل باز بماند بنمابراین این ادعاکه برخی مدارس دانش آموزان را ثبت نام نمی‌کنند درست نیست.ؤد.جعفر مقیمی درگفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه البرز، اظهارکرد: از زمان آغاز ثبت نام دانش آموزان تا کنون ۳۷ هزارکلاس اولی در مدارس استان ثبت نام شده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به این‌که هنوز فرایند ثبت نام دانش آموزان تمام نشده و با توجه به افزایش جمعیت استان، پیش بینی می‌شود این آمار تا سه درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به تعداد ثبت نامی‌های پیش دبستانی‌های استان ابرازکرد: تا کنون ۱۵ هزارثبت نامی پیش دبستانی داشته‌ایم‌که به نظر می‌رسد تا پایان مهلت ثبت نام به ۱۸ هزار نفر برسد.
مقیمی در پاسخ به این که برخی والدین از عدم ثبت نام فرزندانشان در مدارس به علت پایان مهلت ثبت نام گلایه دارند، توضیح داد: هنوز مهلت ثبت نام به پایان نرسیده و تا پایان شهریور ادامه دارد.
این مسئول اظهارکرد: هرچند والدین باید زودتر نسبت به ثبت نام فرزندان خود در مدارس اقدام می‌کردند، ولی بدون شک دانش آموزانی‌که از این فرایند عقب مانده اند بدون مدرسه نخواهند ماند.
معاون‌آموزش ابتدایی اداره‌کل‌آموزش و پرورش البرزگفت: برخی دانش‌آموزان به دلیل شغل والدین خود حتی ناچارند نیمه های سال از استانی دیگر به البرز انتقال داده شوند و مدیران مدارس موظف به ثبت نام آنها هستند چون هیچ دانش‌آموزی نباید از تحصیل باز بماند بنمابراین این ادعاکه برخی مدارس دانش آموزان را ثبت نام نمی‌کنند درست نیست.
وی ادامه داد: با توجه به این‌که هنوز فرایند ثبت نام دانش آموزان تمام نشده و با توجه به افزایش جمعیت استان، پیش بینی می‌شود این آمار تا سه درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به تعداد ثبت نامی‌های پیش دبستانی‌های استان ابرازکرد: تا کنون ۱۵ هزارثبت نامی پیش دبستانی داشته‌ایم‌که به نظر می‌رسد تا پایان مهلت ثبت نام به ۱۸ هزار نفر برسد.
مقیمی در پاسخ به این که برخی والدین از عدم ثبت نام فرزندانشان در مدارس به علت پایان مهلت ثبت نام گلایه دارند، توضیح داد: هنوز مهلت ثبت نام به پایان نرسیده و تا پایان شهریور ادامه دارد.
این مسئول اظهارکرد: هرچند والدین باید زودتر نسبت به ثبت نام فرزندان خود در مدارس اقدام می‌کردند، ولی بدون شک دانش آموزانی‌که از این فرایند عقب مانده اند بدون مدرسه نخواهند ماند.
معاون‌آموزش ابتدایی اداره‌کل‌آموزش و پرورش البرزگفت: برخی دانش‌آموزان به دلیل شغل والدین خود حتی ناچارند نیمه های سال از استانی دیگر به البرز انتقال داده شوند و مدیران مدارس موظف به ثبت نام آنها هستند چون هیچ دانش‌آموزی نباید از تحصیل باز بماند بنمابراین این ادعاکه برخی مدارس دانش آموزان را ثبت نام نمی‌کنند درست نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.