انتقاد از عملکرد مدیریت شهری در حوزه بافت فرسوده

رئیس شورای شهر تهران گفت: در روزهای اخیر در تهران ۳۰۰۰ محفل عزاداری و درکشور ۲۰ هزار محفل برگزار شد که خوشبختانه در روند این برگزاری‌ها هیچ حادثه‌ای گزارش نشد.

0

به گزاش پایگاه خبری سبزالبرز، محسن هاشمی در ابتدای دهمین جلسه علنی شورا، با ابراز نارضایتی از اینکه شهرداری در سال‌های گذشته به دنبال دآمد پرسرعت بوده و به همین دلیل از نوسازی بافت فرسوده غافل شده است، تصریح کرد: متأسفانه بارگذاری در بافت فرسوده منجر به شکل‌گیری معضلاتی از جنس امنیتی، زلزله و محبه گزاش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در ابتدای دهمین جلسه علنی شورا، با ابراز نارضایتی از اینکه شهرداری در سال‌های گذشته به دنبال دآمد پرسرعت بوده و به همین دلیل از نوسازی بافت فرسوده غافل شده است، تصریح کرد: متأسفانه بارگذاری در بافت فرسوده منجر به شکل‌گیری معضلاتی از جنس امنیتی، زلزله و محیط‌زیستی شده؛ به طوری که امروز ۴۰۰۰ هکتار از باغات شهر تهران تخریب شده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت و سازها در زمین‌های مناسب از نظر برق، آب و گاز انجام نشده و به جای آن ساخت‌وسازها برای اینکه به درآمد زودرس برسند، به سمت بارگذاری باغات شهر رفته‌اند، افزود: در زمینه تخریب باغات به جای نوسازی بافت فرسوده صحبت از ۴۰۰۰ هکتار از باغات تهران است که از بین رفته‌اند؛ درحالی‌که نباید چنین می‌بود.

هاشمی یادآور شد: مصوبات و تسهیلاتی که در اختیار تخریب باغات در دوره مدیریت قبلی وجود داشته، بسیار بیشتر از تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده بوده است؛ لذا متأسفانه سرمایه‌های شهر به سمت نوسازی‌ها گسیل نیافته‌اند و بیشتر شاهد تخریب‌ها بودیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: نوسازی ساختمان‌های ناپایدار در کوچه‌های غیرقابل نفوذ هم در برنامه‌های شورای پنجم و هم در دستور کار و برنامه‌های شهردار تهران قرار دارد؛ ازهمین‌رو امیدواریم در این زمینه شاهد درآمدزایی در شهر باشیم و بتوانیم از معضل بافت فرسوده در شهر تهران عبور کنیم.
یط‌زیستی شده؛ به طوری که امروز ۴۰۰۰ هکتار از باغات شهر تهران تخریب شده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت و سازها در زمین‌های مناسب از نظر برق، آب و گاز انجام نشده و به جای آن ساخت‌وسازها برای اینکه به درآمد زودرس برسند، به سمت بارگذاری باغات شهر رفته‌اند، افزود: در زمینه تخریب باغات به جای نوسازی بافت فرسوده صحبت از ۴۰۰۰ هکتار از باغات تهران است که از بین رفته‌اند؛ درحالی‌که نباید چنین می‌بود.

هاشمی یادآور شد: مصوبات و تسهیلاتی که در اختیار تخریب باغات در دوره مدیریت قبلی وجود داشته، بسیار بیشتر از تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده بوده است؛ لذا متأسفانه سرمایه‌های شهر به سمت نوسازی‌ها گسیل نیافته‌اند و بیشتر شاهد تخریب‌ها بودیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: نوسازی ساختمان‌های ناپایدار در کوچه‌های غیرقابل نفوذ هم در برنامه‌های شورای پنجم و هم در دستور کار و برنامه‌های شهردار تهران قرار دارد؛ ازهمین‌رو امیدواریم در این زمینه شاهد درآمدزایی در شهر باشیم و بتوانیم از معضل بافت فرسوده در شهر تهران عبور کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.