جمهوری اسلامی ایران صرفا عراق واحد و رای تمام این ملت را قبول دارد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تغییر جغرافیا و جدا شدن قسمتی از عراق برای ما قابل قبول نیست و جمهوری اسلامی ایران صرفا کشور واحد عراق و رای تمام این ملت را قبول دارد.

0

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز، سردار سرلشگر محمد باقری  در دیدار سرلشگر «عثمان الغانمی» رئیس ستاد ارتش عراق افزود: مرزهای مشترک جمهوری اسلامی با کشور عراق همانگونه که نخست وزیر دولت قانونی عراق مشخص کرده است، خواهد بود و ما حاکمیت هیچ حزبی از این کشور را قبول نداریم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان داشت: دوستان ما از ستاد مشترک و بخش های عملیاتی عراق از مرزهای مشترک بین دو کشور بازدید خواهند کرد و جزئیات مورد بحث قرار خواهد گرفت.

**با توجه به شرایط منطقه به همکاری و مساعدت ایران نیاز داریم
سرلشگر عثمان الغانمی رئیس ستاد ارتش عراق نیز در این دیدار با اشاره به ایام محرم گفت: ما از امام حسین (ع) قدرت و الهام می گیریم.
رئیس ستاد ارتش عراق افزود: همه می دانند کشور عراق مورد هجمه قرار گرفته است و ما جنگیدیم و می جنگیم و عراق را خواهیم ساخت.
سرلشگر الغانمی با بیان اینکه بیشتر سرزمین های اشغال شده توسط دشمنان را آزاد کرده ایم بیان داشت: تنها دو درصد و شاید کمتر باقی مانده و با همکاری و مساعدت ایران سرزمین های اشغالی را از وجود دشمنان پاک خواهیم کرد.
وی افزود: با توجه به شرایط منطقه، به همکاری و مساعدت ایران نیاز داریم و می دانیم جمهوری اسلامی همیشه و بخصوص در شرایط بحرانی با کشور عراق بوده و تا بازسازی کشورمان، با ما خواهد بود.
رئیس ستاد ارتش عراق با اشاره به اهداف سفرش به ایران گفت: ما آمده ایم در مورد امنیت ایران و عراق گفت و گو کنیم و حامل پیام دولت و شخص نخست وزیر عراق هستیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.