«عرضه محوری» درآموزش و پرورش باید به «تقاضا محوری» تبدیل شود

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش گفت: «عرضه محوری» درآموزش و پرورش باید به «تقاضا محوری» تبدیل شود.

0

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهدی نوید ادهم درجلسه مشترک شورای معاونان وروسای مناطق افزود: سند تحول بنیادین زمانی حالت اجرایی پیداخواهد کرد که به مطالبه عمومی تبدیل شده ودرراستای آن نیزعزم ملی را به دنبال داشته باشد.

وی بابیان اینکه سند تحول بنیادین بر شش ساحت تربیتی تاکید دارد، اظهار کرد: «عرضه محوری» در آموزش و پرورش را باید به «تقاضا محوری» تبدیل کنیم که این امر درسند تحول بنیادین اشاره شده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: تجلی عینی «تقاضا محوری» درآموزش های فنی وحرفه ای قابل مشاهده است و بصورت غیرعینی نیزدرکل نظام تعلیم وتربیت باید حاکم باشد.

نوید ادهم با تاکیدبراینکه «تقاضا محوری» سبب پویایی و دگرگونی درآموزش و پرورش می شود، گفت: معلم درنظام تعلیم و تربیت یاددهنده نیست بلکه فراهم آورنده زمینه یادگیری است و آنکه باید یاد بگیرد دانش آموز است پس باید شوق، هدف و تشنگی را در دانش آموز ایجاد کنیم.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش بر«تقاضا محوری» درآموزش وپرورش تاکید کرد وگفت: این موضوع سبب متحول شدن نظام تعلیم وتربیت خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.