استاندارمازندران ازبروکراسی حاکم برنظام اداری انتقاد کرد

استاندارمازندران برای چندمین باردرنشست با بخش خصوصی از بروکراسی حاکم بر نظام اداری ووجود موانع سد راه سرمایه گذاران دراین خطه شمال کشورانتقاد کرد.

0

به گزارش پایگاه خبری سبز البرز ،محمد اسلامی روز شنبه درنشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درساری بسیاری از بروکراسی اداری و موانع سد راه سرمایه گذاران را ناشی از عدم آگاهی درست از قوانین برشمرد.
وی افزود : مدیران دستگاه های اجرایی و خصوصی باید آشنایی بیشتری نسبت به قوانین داشته باشند و ازانعطاف قانونی به نفع سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کنند.
رئیس شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی مازندران از سازمان بازرسی وسایردستگاه های نظارتی خواست تا با ورود به این حوزه ها نسبت به رفع چالش ها و برخورد با متخلفان احتمالی اقدام کنند.
اسلامی از نهادینه شدن بروکراسی اداری در استان ابراز گله مندی کرد و اظهارداشت : واگذاری برخی مسوولیت ها به بخش خصوصی نیز نتوانست از روند بروکراسی اداری و سخت گیری بی مورد سد راه سرمایه گذاران بکاهد.
استاندارمازندران گفت که درحال حاضر شکایت زیادی از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی پیرامون سخت گیری و قوانین دست و پاگیر خودساخته برخی تشکل های صنفی به استانداری ارسال می شود.
اسلامی خواهان رفع این موانع از سوی مدیران تشکل های صنفی شد.
** لازم الاجرا بودن مصوبات شورای گفتگو
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت که مصوبات شورای گفتگو استانی برای تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی لازم الاجراست.
اسلامی اظهارداشت : تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی موظفند تا مصوبات شورای گفتگو را همانند مصوبات هیات وزیران اجرایی کنند و با متخلفان نیز برخورد می شود.
در این نشست مشکلات تعدادی از سرمایه گذاران بخش دامپروزی و آبزیان مورد بررسی قرار گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.