ضرورت ایجاد مراکز جامع روانپزشکی در کشور/دلایل تشدید افسردگی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مراکز جامع روانپزشکی در مناطق مشخص به لحاظ قطب های درمان برای رسیدگی سریع به مشکلات بیماران روانی ایجاد شود.

0

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز، محمد نعیم امینی‌فرد با بیان اینکه توفیقات مناسبی در رابطه با ادغام خدمات بهداشت روان در سیستم شبکه بهداشتی و درمانی نداشته ایم، اظهارداشت: متاسفانه موفق نشدیم این موضوع را به شکل فراگیر و سازمان یافته در سیستم شبکه بهداشت اعمال کنیم.

وی با بیان اینکه بیماری روانی نوعی بیماری جسمی است و تفاوت ماهوی با سایر بیماری های جسمی ندارد، افزود: در عین حال به دلیل پاره ای رسوباتی که از قبل وجود و در عین حال رنگ علمی داشته تصور می شود این بیماری جنبه متافیزیکی دارد اگر چه نقش عادات فرهنگی و بیماری های خلقی و روانی غیرقابل تردید است و نمی توان مرزبندی مشخصی را قائل شد.

امینی فرد در مورد ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران روانی، گفت: در سطح دوم سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز اول و دوم، مسئله بیماریابی فعال بیماری های روانی مدنظر قرار گرفت اما در عین حال کمبود تخت های روانپزشکی و درمانگاه های تخصصی در سطح های دوم و سوم به طور محسوس  احساس می شود.

وی با بیان اینکه افسردگی جنبه های جسمی، سماتیک و همچنین تسهیل کننده دارد، تصریح کرد: وقتی جامعه ای شاد نباشد جنبه های سماتیک در افرادی که زمینه افسردگی دارند تشدید شده و همچنین مشکلات اقتصادی، بیکاری، اعتیاد و حاشیه نشینی نیز نقش عمده ای در بروز بیماری های خلقی و روانی دارند.

امینی فرد با یادآوری اینکه حدود ۲۱ هزار تخت طی ۴ سال به تخت های بیمارستانی افزوده شد، افزود: به طور قطع درصد مشخصی از تخت ها به بیماران روانی اختصاص پیدا می کند ضمن آنکه به طور منطقه ای نیاز است مراکز جامع روانپزشکی در مناطق مشخص به لحاظ قطب های درمان برای رسیدگی سریع به مشکلات بیماران روانی ایجاد شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری اینکه مسائل اقتصادی نقشی مهم در عدم مراجعه بیماران به متخصان روانپزشکی دارد، گفت: رفع عوامل خطر برای جلوگیری از افسردگی و مشکلات روحی و روانی باید مد نظرقرار گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.