شورای شهر پیگیر حادثه کلینیک سینا مهر

0

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پستی اینستاگرامی نوشت: شوراى شهر به عنوان نماینده خانواده های داغدار حادثه کلینیک سینا مهر در کمیته ویژه ابعاد حادثه را بررسی می کند.

به گزارش پایگاه خبری سبز البرز، ناهید خداکرمی عضو شورای اسلامی شهر تهران در پستی اینستاگرامی نوشت: روز گذشته مهمان خانواده هاى داغدار حادثه آتش سوزى کلینیک سینا مهر شمیران بودم.

جلسه اى دردناک، جانسوز و سرشار از سؤالاتى که هنوز پاسخى ندارد، دل سوخته، همسران غمگین و فرزندانى که هنوز منتظر بازگشت مادر و پدر بودند.

به آنها اطمینان دادم که شوراى شهر بعنوان نماینده آنها خود مدعى است و در کمیته ویژه اى که بهمین منظور در کمیسیون سلامت و محیط زیست تشکیل شده است کلیه ابعاد حادثه تحت بررسى دقیق کارشناسى است.

قطعاً هر گونه قصور، خطا و تعللى از جانب شهردارى و آتش نشانى صورت گرفته باشد اعلام عمومى خواهد شد.

خ

وی نوشته است: بازپرس پرونده نیز تا کنون بدقت در حال بررسى وظایف کلیه سازمان هاى ذیربط از جمله وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، اداره کار، شهردارى و آتش نشانى است.

بى شک ما بعنوان نمایندگان مردم در کنار خانواده هاى داغدار خواستار اعمال عدالت و احقاق حقوق جانباختگان هستیم و در این مسیر از هیچ اقدامى در چارچوب وظایف قانونى خود عدول نخواهیم کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.