طرح تغییر الگوی کشت در قم با قدرت دنبال می شود

رئیس جهاد کشاورزی قم:

0

به گزارش پایگاه خبری سبز البرز عباس پورمیدانی بیان کرد: موضوع تغییر الگوی کشت در قم به دلیل تنش های محیطی اهمیت بسیاری زیادی دارد و در چنین شرایطی لزوم استفاده ازارقام مقاوم به تغییرات آب و هوایی برای ادامه یافتن حیات کشاورزی استان امری ضروری است وبهره برداران این بخش باید نسبت به موضوع نوسانات دما و محدودیت منابع آبی، حساسیت لازم را داشته باشند.
وی افزود: نحوه کشت و نوع رقم، تاریخ کشت، تاریخ برداشت، دوره آبیاری، زمان استفاده از سموم و نوع کود، از جمله شاخص هایی است که اثر تغییرات دمایی و محدودیت منابع آبی استان باید مورد توجه کشاورزان باشد.
وی ادامه داد: الگوی کشت کنونی باید با توجه به تغییرات دمایی و محدودیت های آبی موجود تغییر کند و کشاورزان استان از روش هایی همچون کشت گلخانه ای برای تولید محصولات کم آب و مقاوم به تنش های محیطی استفاده کنند.
پورمیدانی گفت: سرمایه گذاری برای ترویج کشتهای نوین و آموزش کشاورزان در این زمینه، منجر به کارایی بیشتر زمین های کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی می شود.
وی افزود:افزایش جمعیت درسالهای اخیر نیاز به استفاده از منابع آبی دربخش کشاورزی را برای تولید محصول بیشتر، ضروری کرده، درچنین وضعیتی، مدیریت سطح زیر کشت و استفاده از روش جدید دراین زمینه برای پایداری بخش کشاورزی در استان کم آبی همچون قم، ضروری است.
وی ادامه داد: هم اکنون طرح های تغییر الگوی کشت با نظارت سازمان جهاد کشاورزی، حضور کارشناسان برجسته و مشارکت فعال بهره برداران در سطح اراضی کشاورزی در حال اجراست و قم به عنوان استان پیشگام در اجرای این طرح، برنامه ریزی های گسترده ای را تدارک دیده است که نقش موثری در بهبود عملکرد حوزه کشاورزی استان خواهد داشت.
در بخش کشاورزی کل زمین های قابل کشت قم برابر ۱۰۵ هزار و ۷۳۰ هکتار است که این رقم ۴۶ صدم درصد کل اراضی قابل کشت کشور می باشد؛ مجموع کشت سبز استان شامل ۲۰ هزار هکتار باغ و ۴۲ هزار هکتار زراعت شامل ۱۷ هزار و ۵۳۱ هکتار کشت جو، پنج هزار و ۶۷۵ هکتار کشت گندم آبی، دو هزار و ۳۴۶ هکتار کشت کلزا و بقیه سطح زیر کشت به محصولات یونجه، ذرت، پنبه و صیفی اختصاص یافته است.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی قم در سال برابر ۷۴۶ هزار تن شامل ۴۲۵ هزار تن محصولات زراعی و باغی، یک هزار و ۲۰۸ تن آبزیان و ۳۲۰ هزار تن محصولات دامی است.
بیشتر بهره برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می دهند که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، قم دارای ۱۲۷ روستا با جمعیت بالای ۲۰ خانوار است؛ جمعیت ساکن مناطق روستایی این استان بیش از ۵۵ هزار و ۸۶۵ تن است که در قالب ۱۷ هزار و ۳۸۵ خانوار زندگی می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.