۲۰۸ هزار میلیارد تسهیلات برای اقتصاد

0

انک‌ها طی پنج ماه اول امسال تا ۲۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که از این رقم بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد به تامین سرمایه در گردش بخش‌های اقتصادی اختصاص پیدا کرده است.

بهه گزارش خبرگزاری سبز البرز.در حالی طبق پیش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی قرار است بانک‌ها در طول سال جاری تا ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود ۲۰۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ تا پایان مردادماه پرداخت شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تا بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷.۴ درصد افزایش دارد.

اما با توجه به اهمیت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از کل ۲۰۸ هزار میلیارد تسهیلات پرداخت شده معادل ۶۴.۱ درصد کل این تسهیلات رقمی حدود ۱۳۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در این بخش هزینه شده است که نسبت به پنج ماهه ابتدایی سال قبل حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد.

همچنین با توجه به اینکه “صنعت و معدن” از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی برای تزریق نقدینگی به شمار می‌رود، در مدت مورد بررسی حدود ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده و از این رقم بیش از ۸۵ درصد آن رقمی معادل ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش این بخش روانه شده است. در عین حال که مبلغ اختصاص یافته حدود ۴۰ درصد از کل منابع هزینه شده در تامین در سرمایه در گردش کل بخش‌های اقتصادی را در برمی‌گیرد. صنعت و معدن رقم ۶۲ هزار میلیاردی تسهیلات دریافتی را در قالب ۱۰۴ هزار و ۴۸۰ فقره دریافت کرده است.

در سایر بخش‌ها نیز باید یادآور شد در حوزه “مسکن و ساختمان” رقمی معادل ۱۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان در ۳۵۰ هزار و ۲۸۵ مورد، در “کشاورزی” حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب ۵۱۱ هزار و ۶۲۵ فقره پرداختی انجام شده است. همچنین در حوزه “بازرگانی” نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان برای ۳۴۰ هزار و ۲۷۴ مورد و در “خدمات” تا ۸۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و ۷۹۲ هزار مورد تسهیلات پرداخت شد.

در مجموع ۲۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته به بخش‌های اقتصادی در قالب سه میلیون و ۱۰۳ هزار و ۶۰۰ مورد پرداختی بوده است. هر چند که از این رقم تا حدود ۵۰ درصد می‌تواند تزریق جدید بوده و مابقی به به تمدید تسهیلات قبلی تعلق دارد.

در حالی روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها رو به رشد پیش می‌رود که نوع تامین مالی آن با توجه به تنگنای اعتباری که بانک‌ها با آن مواجه هستند مورد توجه خواهد بود. چرا که اگر از مسیر درستی انجام نشده و بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند، خود عاملی برای تحریک تورم خواهد کرد. بر این اساس بانک مرکزی همواره نسبت به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه و همچنین کاهش تسهیلات غیرجاری و باز گرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی تاکید داشته است. در عین حال که این موضوع مورد توجه بوده که باید بنگاه‌های تولیدی به سمت تامین منابع از طریق بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.