نظر مردم درمورد ویروس کرونا

به گزارش پایگاه خبری سبز البرز؛*معاون کل وزیر بهداشت، چندمین بار، درباره افزایش بی توجهی به شیوه‌های بهداشتی در جامعه و پیامد‌های خطرناک این بی توجهی هشدار داد. *شیوع کرونا در کشور موجب شد، برای مقابله با گسترش این بیماری و در اجرای دستورالعمل های بهداشتی، برخی رفتارها که در زندگی ما به یک رویه تبدیل شده بود، تغییرکنه. ببینیم با گذشت حدود سه ماه از این شرایط ، مردم چقدر به رعایت این نکات پایبنند.

0 56

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.