معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد : تنظیم بازار موفق با تولید مناسب و انبوه محقق می شود

0 27

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که تنظیم بازار موفق و کارآمد تنها در سایه تولید مناسب و انبوه محقق خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری سبز البرز به نقل از دولت ، عباس قبادی در هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان گفت: ما اگر تولید را حمایت کنیم و به اندازه کافی کالا تولید شود، شکایت مردم و نیاز به بازرسی ها نیز کاهش خواهد یافت و در واقع بازار به سمت خود تنظیمی می رود.

وی در ادامه سخنان خود به وجود سه سناریو برای افزایش قیمت نان نیز اشاره کرد وافزود: از سه سناریو موجود احتمال افزایش قیمت ۲۵ درصدی نان مورد توافق است و در آینده نزدیک این طرح جهت تایید به هیات دولت ارائه خواهد شد.

قبادی تلاش های استان برای تولید گندم با کیفیت و کسب رتبە دوم کشور در سال گذشتە را قابل تحسین دانست و اظهار داشت: امسال نیز با توجە شرایط موجود احتمال کسب رتبە دوم کردستان در تولید گندم وجود دارد.

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامە سخنان خود وجود هماهنگی در ستاد تنظیم بازار کشور و استان را ارزشمند دانست و گفت: مصوبات این ستاد برای همە دستگاهها قابل اجراست چون بر اساس مصوبە سران قوا تشکیل و بە تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیدە است.

قبادی همچنین بە انتقادها از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی پاسخ داد و گفت: با نگاە بە بازار و رصد قیمت ها متوجە می شویم کە کالاهای تامین شدە با این ارز دارای ثبات و نوسان کمتری بودەاند.

وی افزود: برای نمونە برنج، روغن نباتی ونهادەهای دامی با ارز دولتی تامین و از نوسان کمتری برخوردار بودە اند و بر همین اساس میتوان گفت این رویکرد دولت موفق بودە است.

قبادی در ادامە بە تامین لاستیک برای ماشین های سنگین و کامیون ها نیز اشارە کرد و گفت: هم اکنون در فروشگاهها و عاملان فروش انباشت لاستیک داریم و استانها لازم است نسبت بە جذب سهمیە خود اقدام کنند و هر میزان لاستیک نیاز بود آن را تخصیص خواهیم داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.