شرایط انتخاب «معتمدان هیئت اجرای فرعی انتخابات» تعیین شد

با موافقت نمایندگان؛

0 40

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز، در ادامه جلسه علنی روز دو شنبه و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، شرایط تعیین معتمدان هیئت اجرایی فرعی مشخص شد.

ماده ۱۷ اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:

ماده ۱۷- ماده ذیل به عنوان ماده (۳۲ مکرر ۱) به قانون الحاق می‌شود.

۳۲ مکررا- به منظور تعیین معتمدان هیئت اجرایی فرعی، فرماندار، مجموعاً سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد به هیئت نظارت مربوطه معرفی می‌نماید.

پس از تأیید هیئت نظارت با رعایت تبصره این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت یک هفته جلسه‌ای با حضور هیئت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- هیئت نظارت مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی شده، به مرجع پیشنهاددهنده ارسال کند.

چنانچه هیئت نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید.

هیئت نظارت حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیئت نظارت مربوطه قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت فرماندار با کسب نظر هیئت نظارت ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقی مانده از بیست نفر معتمد را، انتخاب می‌نمایند.

تبصره ۲- نحوه تشکیل، مهلت و تعداد اعضای هیئت اجرایی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی با هیئت اجرایی حوزه انتخابیه فرعی یکسان و ترکیب آن نیز متناظر با هیئت اجرایی حوزه انتخابیه فرعی است.

بنر زیر پست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.